Regulament concurs

REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSUL: Pescarii au Talent

 

Subscrisa ASOCIAȚIA VIITORUL CLAUMAR, asociație sportivă, înființată şi organizată conform legislaţiei din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din Bucuresti Seria A, Nr. 1287220 având Codul Unic de Înregistrare CIF 39010409, atribut fiscal RO, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, sector 6, PRL. Ghencea, Nr254C, Et5, Ap.16, aduce la cunoștința persoanelor interesate prezentul regulament general pentru concursul organizat de Panda Lab Alliance prin reprezentant Gagiu Alexandru (Andu Gagiu/Cârligu’ lui Gagiu).

 

 

 1. ORGANIZATOR:

Concursul este conceput şi administrat de către Andu Gagiu reprezentant Panda Lab Alliance, CÂRLIGU’ LUI GAGIU și este adus la cunoștința publicului pe pagina web:https://carliguluigagiu.ro/pescarii-au-talent/

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

 1. Locul și perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat în perioada 03 Octombrie – 03 Martie şi se desfășoară pe pagina de 

Youtube : https://www.youtube.com/c/CarliguluiGagiu

 1. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să se înscrie pe pagina oficială de web:

 1. Sa completeze formularul de inscriere de pe site-ul : https://carliguluigagiu.ro/pescarii-au-talent/
 1. Câștigătorii vor fi desemnați astfel:

Voturi ale membrilor din Juriu (4 la număr)

Voturi prin SMS de către susținători printr-o firmă specializată de televoting 

 1. Dreptul de participare:

Concursul este adresat tuturor persoanelor ce desfășoară o activitate pescărească: gătit pe baltă, legat monturi, lansat cu lanseta/spomb, nădit cu cobra, pescuit la crap, pescuit la răpitor, pescuit pe ape curgătoare, pescuit industrial, pescuit la feeder, banc despre pescari/pescuit, poveste pescărească, ROAST despre Juriu sau pescari…..absolut orice activitate legată de PESCUIT.

 1. Premii:

Valoarea premiilor totale sunt de 7.000 EURO desfășurate astfel:

Locul 1: 5.000 Euro (premiu oferit de Partenerii noștri)

Locul 2 : 2.000 Euro (premii sub formă de VOUCHER oferite de partenerii noștri)                   

 1. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, Instagram, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provine etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 1. Regulamentul concursului:

Singura regulă de participare la acest concurs este să îți placă pescuitul, iar ceea ce faci să vină din pasiunea ce ne leagă și ne unește în acest proiect. Talentul și încrederea în sine o avem cu toții, însă acum a venit momentul să depășim pragul de a ne demonstra doar nouă acest lucru și de a le arăta tuturor pescarilor din România și nu numai. Fii tu câștigătorul primei ediții “Pescarii au Talent” pentru a putea reda încrederea și celorlalți pescari care nu au curajul să o arate!

 1. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina oficială în secțiunea MESAJ. 

https://carliguluigagiu.ro/pescarii-au-talent/